حوزه سرویس

در این حوزه نگاه شریف تک، استفاده از بسترهای نرم افزاری به عنوان بستری برای ارائه خدمات مختلف به کاربران است.در این حوزه نگاه به نرم افزار به عنوان بستر سرویس (SAS) موجب ایجاد مشارکت ها و همکاری هایی با سازمان های مختلف برای ارائه خدمات آنها بر بسترهای نرم افزاری و با استفاده از کانال های مختلفی مانند اینترنت، موبایل، تلفن ثابت و... شده است.

بیمه

بیمه یکی از جذابترین و پر کاربردترین بخش ها در حوزه سرویس است. بازار گسترده و نیاز عمومی به بیمه موجب ایجاد پتانسیل بسیار بالایی در این بخش شده. یکی از کارهای شریف تک در بخش بیمه، تعریف خدمات بیمه ای جدید مانند بیمه مسافرتی، بیمه ورزشی، بیمه سرقت گوشی و... است.

دولت همراه

در تفاهم نامه ای که بین سامانه های داده ورزی شریف و نهاد ریاست جمهوری به امضاء رسیده، کار تهیه سرویس های ارزش افزوده دولتی بر بستر تلفن همراه و اپلیکیشن موبایل به این مجموعه واگذار شده. شریف تک در این میان با همکاری نهاد ریاست جمهوری و سازمان های دولتی، اقدام به تعریف، ایجاد و ارائه این خدمات بر بسترهای موبایل و اپ موبایل می کند.